Ανθοπαραγωγός ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ; #kiomos

Γιάννης Γ.
Ανθοπαραγωγός
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ;
#kiomos

Ο Γιάννης συνεργάζεται με πολλά ξενοδοχεία αλλά και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις, καλλωπίζοντας τον εξωτερικό χώρο τους.

Αυτές οι συνεργασίες του επέτρεψαν να αυξήσει τη δουλειά του τα τελευταία χρόνια.

Από το 2013 και μετά ο τουρισμός και τα επαγγέλματα που τον υποστηρίζουν, έχουν συνεισφέρει στο ΑΕΠ μας περίπου 200 δισ.

Με άλλα λόγια, για να ανθίσει η οικονομία μας, χρειάζεται το γόνιμο έδαφος του τουρισμού.